Elektrofüzyon Nedir ?

ileadminn

Elektrofüzyon Nedir ?

Elektrofüzyon Nedir ?

Elektrofüzyon, plastik boru tesisatının birleştirilmesi için bir tekniktir, burada ısı boruları yumuşatır ve eritir ve katı birleşime kaynatmalarına neden olur. Ortaya çıkan derz son derece güçlü ve güvenilir, sızıntılara, korozyona ve diğer sorunlara karşı koyuyor. Müteahhitler, bu prosese, deneyiminize, kişisel tercihinize bağlı olarak çeşitli iş alanlarında kullanabilirsiniz. Operatör, işlemi güvenli ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi için yeterli eğitim almış olmalıdır.

232283 Elektrofüzyon Nedir ?

HDPE BORU

Elektrofüzyonda, borular, akım onlardan geçtiğinde harekete geçen ısıtma elemanları ile yüklenir. Isı borunun erimesine, başka bir boru ucuna veya bir bağlantıya doğru akmaya başlamasına neden olur. Operatör elektrofüzyon işlemini, akımın yeterli olduğundan emin olmak için boru hattının doğru çapı ve kalınlığı için ayarlanmış bir kontrol kutusu ile yönetebilir. Süreç, özellikle iş yerindeki yetenekli operatörle çok hızlı olabilir.

 

Elektrofüzyon kaynağı ile borular doğru pozisyonda olduklarından emin olmak için yerine oturtulmalıdır. Kelepçe eklem soğur ve katılaşıncaya kadar tutulur, böylece derzdeki bütünlüğün kaybolmasından endişe edilmeden boruları serbest bırakmak mümkün olur.Soğutma sırasında boruları çevirmeden veya dokunmadan kaçınmak önemlidir çünkü plastik sıkıştıracak ve zayıf noktalar oluşturarak veya boru uçlarını hizalamadan çakarak asimetrik ve sağlam birleşim oluşumuna müdahale edebilir.

 

What is Electrofusion?

 

Electrofusion is a technique for joining plastic piping, where the heat softens and melts the pipes and causes them to boil to the solid combination. The resulting joint is extremely strong and reliable, countering leaks, corrosion and other problems. Contractors, this process, your experience, depending on your personal preference can be used in various business areas. The operator must be adequately trained to carry out the operation safely and correctly.

 

In electrofusion, the pipes are loaded with heating elements which are activated when the current passes through them. The heat causes the pipe to melt, start to flow towards another pipe end or a connection. The operator can manage the electrofusion process with a control box adjusted for the correct diameter and thickness of the pipeline to ensure that the current is sufficient. The process can be very fast, especially with the skilled operator at work.

With the electrofusion welding, the pipes must be seated in order to ensure they are in the correct position. The clamp joint is kept until it cools and solidifies so that it is possible to release the pipes without worrying about the loss of integrity in the joint.

Электрофузия – это метод соединения. Дробный шов чрезвычайно прочный и надежный. Подрядчики, этот процесс, ваш опыт. Оператор должен быть надлежащим образом подготовлен для выполнения операции безопасно и ПРАВИЛЬНО.

В электрофузии труб. Причины нагревать трубу, чтобы расплавить, начинают течь в направлении другого конца трубы или соединения. Оператор может управлять процессом с блоком управления электросплавленным скорректированным для правильного диаметра и толщины трубопровода, лучшие части тока достаточны. Этот процесс может быть очень быстро, особенно с опытными операторами на работе.
С электрофузионной сваркой. Зажимное соединение удерживается до упора.

Yazar hakkında

adminn administrator

Bir cevap yazın